Heinricus Tamerus, diaken te Jever.

Tamerus liet voor zijn komst in Friesland wel degelijk een spoor na. We komen hem tegen in een boekje uit 1580. In dat boekje worden overstromingsrampen uit 1512, 1570 en 1577 beschreven (en de rol van God daarbij), die Friesland (lees Oost-Friesland) hebben getroffen. Diaken Heinricus Thamerus doet verslag van de gevolgen van de catastrofale watersnoodramp van 1 november 1570 in Delmenhorst, een plaatsje in de buurt van Bremen. Bij deze ramp, de beruchte Allerheiligenvloed met een vloedgolf hoger dan die van 1953, vielen minstens 20.000 doden in onze contreien inclusief Oost-Friesland, waarvan minstens 3000 doden in onze provincies Friesland en Groningen.
Henricus ondertekent met zijn functie: Diaconus Iheuerensis. Na veel speurwerk ontdekte ik wat dat betekent. Diaconus is naast diaken tweede predikant. Slechts één bron komt met de betekenis van Iheuerensis. De 88-delige encyclopedie van Johann Heinrich Zedler, gepubliceerd tussen 1731 en 1754, meldt ons dat het gaat om Iheueria, de Latijnse naam voor de hoofdstad van Oost-Friesland, Jever! Onze Henricus was dus in 1580 diaken of tweede predikant in Jever! Daar spraken ze Fries en een Nederduits dialect, dat zeer dicht bij het Nederlands lag.

Heinricus Tamerus, 1580.

Copyright Theo Kentie.