Theo’s blog.

Mijn vader werd op 21 mei 1943 door het Sondergericht Hannover ter dood veroordeeld. Als gedwongen tewerkgestelde postbeambte had hij voedsel uit postpakketten gejat. De straf werd later omgezet in 10 jaar tuchthuis. Hij sprak zelden of nooit over wat hij had meegemaakt. Na zijn dood deed ik onderzoek naar zijn verhaal. Dat tref je hier aan.

DE OORLOGSJAREN VAN MIJN VADER (downloadversie, aangevuld april 2019).

In april 1945 zat mijn vader in het tuchthuis te Celle. Op 6 april werd hij op transport gezet naar de gevangenis in Wolfenbüttel, waar hij eerder als ter dood veroordeelde had gezeten. Dat transport bestond uit enkele honderden gevangenen, onder wie 23 Nederlanders. Over dit transport en de laatste dagen in de gevangenis van Wolfenbüttel (de Amerikanen bevrijdden die enkele dagen later) was niet zoveel bekend. Ik heb geprobeerd het transport te reconstrueren en uit te zoeken wie de Nederlanders waren.

NIEUW MEI 2021: HET TRANSPORT VAN CELLE NAAR WOLFENBÜTTEL

New November 2021: Dutchmen on the transport from Zuchthaus Celle to the prison in Wolfenbüttel on the 6th of April 1945. (In het Nederlands).

Een van de Nederlanders die van het tuchthuis van Celle naar de gevangenis van Wolfenbüttel werd getransporteerd, was een Herbert Stahl uit Rotterdam. Het kostte mij grote moeite te achterhalen om wie dat ging. Uiteindelijk bleek het te gaan om een zoon van een uit Duitsland afkomstige havenarbeider en een moeder afkomstig uit een geslacht van arme Joodse kermismuzikanten. Twee van hun zonen, onder wie Herbert, werden Wehrmacht-soldaat. Ik wilde meer weten over die Joodse familie Vreeland. Veel leden van deze familie werden vermoord in de Holocaust, maar nakomeling Jetty Cantor, voor en na de oorlog zeer bekend als violiste, cabaretière en actrice, overleefde het. Haar Joodse zwager, die zich had aangesloten bij de NSB en volgens Mussert gespaard had moeten worden, werd net al zijn vrouw en kinderen ook gedeporteerd en vermoord.

Wie weet meer over Herbert Stahl?

Nieuw oktober 2021: het kermisorkestje van Levie Vreeland en Femmetje Visjager.

Nieuw december 2021: De familie Vreeland in Rotterdam.

Voorouders

  1. De Bernhard-tak.

  2. Conventikels en beroeringen in de Alblasserwaard.

  3. Henricus Thamerus. Met aanvullingen februari 2019.

  4. Henricus Thamerus voor zijn komst naar Joure.x

  5. Leendert Lodder de lorrendraaier.x

  6. Den Bommel, Zaltbommel: who cares? Het korte leven van Maria Berkhof.x

Anders:

Stadsvarkens.

TUINEN VOOR HET VOLK

Cees Engel de stad Utrecht uit gejaagd.

Inloggen.

Copyright Theo Kentie.